Astma

Combimist L Inhaler

Combimist L Inhaler
Combimist L Inhaler är en välkänd produkt som hjälper mot effekterna av astma, förträngningar i luftvägarna, inflammation i lungorna och andra liknande tillstånd. Den kan användas på daglig basis för att bota en rad olika lungsjukdomar enligt ett doseringsschema.
$27.00

Combivent

Combivent
Combivent is prescribed to treat chronic obstructive pulmonary disease. The medication works by dilating and enlarging the airways via relaxation of the muscles of respiratory tract.
$26.00

Proair Inhaler

Proair Inhaler
Proair Inhaler is used to relief symptoms of asthma, to treat patients with chronic obstructive bronchitis. It works relaxing muscles of bronchi and widening the air ways.
$15.00

Spiriva

Spiriva
Spiriva is an anticholinergic agent, it widens breathing passages and is used treat breathing difficulties caused by chronic obstructive pulmonary disease.
$45.00

Symbicort (Powder Form)

Symbicort (Powder Form)
Symbicort är aerosol-blandningen av budesonid och formoterol. Det är en aerosol-spray som man andas in genom munnen. Budesonid är en kortikosteroid som används för att minska inflammation. Formoterol är en långsamt verkande bronkodilator som används för att öppna upp bronkiolerna för att hjälpa till med andningen.
$55.00

Tiova Inhaler

Tiova Inhaler
Spiriva is an anticholinergic agent, it widens breathing passages and is used treat breathing difficulties caused by chronic obstructive pulmonary disease.
$45.00

Tiova Rotacap

Tiova Rotacap
Tiova är en specifik antagonist muskarinreceptorer med långsiktig verkan. Medicineringen används för att behandla bronkial spasmer (väsande andning) som orsakas av kronisk obstruktiv lungsjukdom, kronisk bronkit och emfysem.
$100.00

Ventolin Inhaler

Ventolin Inhaler
Ventolin Inhaler is used to relief symptoms of asthma, to treat patients with chronic obstructive bronchitis. It works relaxing muscles of bronchi and widening the air ways.
$25.00

Ventolin pills

Ventolin pills
Ventolin is used to relief symptoms of asthma, to treat patients with chronic obstructive bronchitis. It works relaxing muscles of bronchi and widening the air ways.
$0.46

Proventil

Proventil
Proventil is used to treat or prevent bronchospasm in people with reversible obstructive airway disease.
$27.17

Theo-24 Cr

Theo-24 Cr
Theo-24 Cr works relaxing muscles in lungs, decreases bronchospasm. It is used to heal asthma and chronic bronchitis.
$0.66

Singulair

Singulair
Singulair blocks substances in the body called leukotrienes, which are responsible for development of asthma and allergic rhinitis.
$0.74

Theo-24 Sr

Theo-24 Sr
Theo-24 Sr works relaxing muscles in lungs, decreases bronchospasm. It is used to heal asthma and chronic bronchitis.
$1.57

Pulmicort

Pulmicort
Pulmicort is a corticosteroid which used to help prevent the symptoms of asthma.
$53.00

Rhinocort

Rhinocort
Rhinocort is a medicine used to prevent and relieve hayfever.
$46.67

Seroflo Inhaler

Seroflo Inhaler
Seroflo Inhaler contains a corticosteroid and a beta2-agonist, they work decreasing inflammation and relaxing muscles of bronchi. This drug relieves symptoms of asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
$36.00

Uniphyl Cr

Uniphyl Cr
Uniphyl CR is used to treat the symptoms of asthma, bronchitis and emphysema.
$0.66